Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna przy laptopie podczas rozmowy online.

 


Autor teksu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Katarzyna Gieroń

Kancelaria Zarzdu UMWP 

 

Wicemarszałek Piotr Pilch wziął udział w debacie online, w której uczestniczyli również przedstawiciele niemieckiego regionu Bawaria. Tematem była współpraca w zakresie lotnictwa oraz technologii wodorowych.

 

Uczestnikami spotkania byli: dr Lars Gutheilczłonezarządu AHK Polska oraz przedstawiciel Wolnego Kraju Bawarii w Polsce,Martin Grossmann, Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju Krajowego i Energii Bawarii, drSebastian Płóciennik, ekspert i analityk ekonomiczny gospodarki niemieckiej w Ośrodku Studiów Wschodnich, a także Marcin Dojnik- kierownik Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, który w krótkiej prezentacji, przedstawił atuty Podkarpacia.

 

Rozmowa dotyczyła współpracy gospodarczej obu regionów, szczególnie w obszarach lotnictwa, kosmonautyki oraz technologii wodorowych. Mówiono również o obecnej sytuacji geopolitycznej oraz jej wpływie na współpracę i wzajemne relacje niemiecko-polskie. 

 

Województwo podkarpackie ma dobre relacje z partnerskim regionem Saary. Chcielibyśmy również zacieśnić współpracę z Bawarią. Zależy nam zwłaszcza na budowaniu relacji gospodarczych w obszarze naszych inteligentnych specjalizacji, a więc przede wszystkim lotnictwa, ale także technologii wodorowych. Nasz region ma wiele do zaoferowania w tym zakresie, mamy firmy ze światowej czołówki produkujące na potrzeby lotnictwa, jesteśmy więc dobrym partnerem do rozmów, do rozwijania tej branży, zwłaszcza, że swój biznes ulokowało u nas już kilka dużych niemieckich przedsiębiorstw – mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Podając przykłady niemieckich firm, funkcjonujących na podkarpackim rynku, wicemarszałek wymienił m.in. MTU. Piotr Pilch mówił również podczas spotkania m.in. o wspieraniu przez samorząd województwa branży lotniczej, także w kontekście wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza”. Przybliżył również funkcjonowanie i założenia „Podkarpackiej Doliny Wodorowej, której województwo jest członkiem wspierającym. Dodał, że od kilku lat samorząd województwa jest partnerem wydarzenia biznesowego Wieczór Bawarski na Podkarpaciu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Cykliczne wydarzenie gromadzi inwestorów i przedsiębiorców z Bawarii i Polski,przedstawicieli administracji oraz firmy członkowskie AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa).