Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna w niebieskim garniturze. Gestykuluje i mówi do osoby przed nim.

 


Autor tekstu: Tomasz Leyko

Autorzy zdjęć: Anna Magda, Justyna Róg  

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Tematyka ukraińska zdominowała serię spotkań i konferencji w których uczestniczył marszałek Władysław Ortyl w trakcie pobytu w Brukseli. Najwięcej dyskutowano o roli jaką samorządy odegrają w procesie odbudowy kraju po wojnie z Rosją.

 

„Regionalne aspekty odbudowy Ukrainy: Perspektywy dla europejskiego biznesu" to temat konferencji organizowanej przez Wsiewołodowa Czentsowa - Ambasadora Ukrainy przy Unii Europejskiej. Podczas otwarcia konferencji podkreślano rolę jaką nasz region odegrał organizując pomoc dla Ukraińców szczególnie na początku wojny.

 

Już teraz zastanawiamy się jak odbudować Ukrainę. Jeśli przygotujemy się do tego odpowiednio wcześniej ten proces będzie łatwiejszy i bardziej efektywny – mówił ambasador Czentsow.

 

Z kolei po południu w Komitecie Regionów, marszałek wziął udział w konferencji, której podobnym tematem było wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych w procesie odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy oraz na drodze do członkostwa w UE. Konferencja ta miała charakter warsztatów podzielonych na dyskusje panelowe. Na początek odtworzono nagrane wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymra Zełenskiego. W oficjalnym otwarciu uczestniczyli m.in. Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Olena Shuliak, posłanka do parlamentu Ukrainy, szefowa Partii Politycznej „Służba Ludowa”, przewodnicząca komisji parlamentarnej ds. organizacji władzy państwowej, samorządu lokalnego, rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego, Andrea Studer, ambasador i zastępca dyrektora Szwajcarskiej Agencji Współpracy Rozwojowej SDC oraz szef działu Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Europy, Gert Jan Koopman, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia. A poprzez łącza internetowe łączyli się Oleksiy Kuleba, zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, Vitaly Klitschko, burmistrz Kijowa i przewodniczący AUC, członek honorowy KR-u i MathiasCormann, sekretarz generalny OECD.

 

Marszałek Władysław Ortyl uczestniczył w panelu, w którym dyskutujący starali się odnieść do pytania czy decentralizacja i wielopoziomowe planowanie rozwoju regionalnego są odpowiednie dla okresu odbudowy i odbudowy oraz członkostwa Ukrainy w UE. W dyskusji uczestniczyli równieżm.in: Oleksandra Azarkhina, wiceminister, Ministerstwo Wspólnot, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy, Andreas Schaal, Dyrektor Centrum Stosunków Globalnych, OECD, Anna Jarosz-Friis, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiej (DG NEAR), Mathieu Mori, sekretarz generalny Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz Pierre Heilbronn, specjalny wysłannik prezydenta Francji ds. pomocy i odbudowy Ukrainy.

W trakcie dyskusji marszałek Władysław Ortyl mówił o możliwościach, które województwo podkarpackie może zaproponować Ukrainie po zakończeniu działań, w ramach odbudowy kraju i starań o wejście tego kraju do Unii Europejskiej. Była to w pewnym sensie odpowiedź na prośby, które w swoich wypowiedziach zarówno podczas konferencji jak i warsztatów zawarli przedstawiciele władz ukraińskich. 

 

Pani minister Oleksandra Azarkhina potwierdziła te wszystkie kierunki o których my również mówimy myśląc oodbudowie Ukrainy. Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga, żeby kraj ten był przygotowany kadrowo i programowo do tego procesu. Musi przygotować wszystkie strategie, wszelkie niezbędne dokumenty do wykorzystywania pomocy i tu jesteśmy w stanie oczywiście pomóc. Chcemy zaoferować nasze kompetencje, które nabyliśmy w trakcie wielu lat wdrażania Funduszy Europejskich na Podkarpaciu, chcemy się nimi podzielić, przekazać wiedzę, szkolić kadry i przygotowywać instytucje ukraińskie do pozyskiwania środków z UE. Myślę tu zarówno o instytucjach rządowych, samorządowych czy instytucji otoczenia biznesu. Aby odbudować, rozwijać i też wykorzystywać fundusze, potrzebny jest dobry, skuteczny samorząd. Ten samorząd na Ukrainie, można powiedzieć że zaczyna się rozwijać, ale jeszcze dużo brakuje aby te jednostki były zdolne do wykorzystywania pomocy unijnej więc w tym zakresie także możemy pomóc. W Polsce reforma samorządowa jest uważana za najlepszą jaką przeprowadzono w Polsce w toku transformacji. Dziurę w drodze, czy konieczność remontu szkoły zdecydowanie lepiej widać z perspektywy samorządowej niż z Warszawy, Kijowa czy Brukseli – powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

 

Przypomniał również, że wciąż nie ma programu finansowego dedykowanego bezpośrednio na wsparcie dla samorządowców. 

My, jako Samorząd Województwa Podkarpackiego nie otrzymaliśmy środków z Unii Europejskiej na to wsparcie,które udzieliliśmy uchodźcom. Przypomnę że część środków nam pozwolono wykorzystać na wsparcie dla uchodźców, ale to były fundusze wcześniej przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii. Na razie to głównie polega na podziękowaniach, gratulacjach i takim wsparciu emocjonalnym. Były też regiony takie, które wsparły nas środkami finansowymi na pomoc dla Ukraińców. Myślę, że taka pomoc w dalszym ciągu powinna płynąć – dodał marszałek.

 

W trakcie trzydniowego pobytu marszałek Władysław Ortyl wziął udział w 155. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, a także w jubileusz grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. We wtorek z kolei odbyło się publiczne wysłuchanie nt. opinii dotyczącej dronów, której opracowanie koordynuje w ramach prac Komisji COTER. Spotkał się również z dziennikarzami, którzy biorą udział w objeździe studyjnym zorganizowanym przez Dom Polski Wschodniej i wziął udział w debacie telewizyjnej dla stacji News24, której tematyka także poświęcona była sprawom ukraińskim. 

Galeria zdjęć:

Pelna galeria zdjęć: Facebook | Podkarpackie - serwis samorządu województwa