Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie dookoła stołu.

 


 Autor tekstu i zdjęć: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP

 

Wieża widokowa i wnętrze zapory w Solinie oraz zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych - tak wyglądała trasa objazdu studyjnego zorganizowanego dla uczestników konferencji Konwencji Karpackiej.

 

Objazd studyjny zorganizowany w podkarpackiej części Karpat był integralną częścią konferencji, w której udział wzięli członkowie komitetu wdrażającego Konwencję Karpacką. Jego celem było zaprezentowanie potencjału przyrodniczego oraz kulturowego Bieszczad, które są jedną z popularniejszych destynacji turystycznych w tej części Polski.

 

Oksana Maryskevych z Instytutu Ekologii Karpat Akademii Nauk Ukrainy mówiła, że wymiana doświadczeń jest ważna, ale nabiera ona szczególnego znaczenia, kiedy przebywa się w miejscach, o których się rozmawia:

 

W ramach wyjazdu studyjnego zobaczyliśmy wieżę widokową w Solinie, z której to mogliśmy z perspektywy kilkudziesięciu metrów nad ziemią spojrzeć na Bieszczady, później zwiedziliśmy zaporę w Solinie od środka - wytwór ludzkiego geniuszu, która służy regulacji poziomu wody na Sanie. Muzeum Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych było kolejnym punktem objazdu. Jest ono bardzo nowoczesne i interaktywne, stworzone z myślą o najmłodszych. Wszystkie te miejsca nawiązują do tematyki Konwencji Karpackiej, która oprócz ochrony przyrody i funkcji edukacyjnych, powinna gwarantować harmonijny rozwój tych terenów, a na tym objeździe była możliwość zobaczyć, jak to funkcjonuje w praktyce.

 

Udział w objeździe wzięli między innymi: Liliana Virtopeanu z Ministerstwa Środowiska, Wód i Lasów Rumunii; Oksana Maryskevych z Instytutu Ekologii Karpat Akademii Nauk Ukrainy; Bożena Haczek i Patrycja Breksvar z Ministerstwa Klimatu i Środowiska; a także Danuta Cichoń - dyrektor departamentu Gospodarki Regionalnej i Andrzej Kulig - dyrektor departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego.marszałkowskiego.

 

We wtorek, 22 listopada w Rzeszowie przyjęto deklarację ministerialną w sprawie bioróżnorodności biologicznej – Karpackie zobowiązania na rzecz wdrażania nowych globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 roku.

 

Wierzę, że Konwencja Karpacka przyczyni się do dynamicznego rozwoju Bieszczad i całego Podkarpacia. Karpaty powinny łączyć, a nie dzielić. Dlatego wspólnymi działaniami chcemy przezwyciężyć wszystkie te bariery, które obecnie działają na niekorzyść i jeszcze powstrzymują ten rozwój. Bieszczady dysponują potężnym potencjałem turystycznym, który my chcemy wykorzystać - uważa marszałek Władysław Ortyl..

 

Konwencja Karpacka to dokument określający ogólne cele polityczne, które promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat. Oprócz Polski stronami są: Bułgaria, Czechy, Rumunia, Serbia, Słowacja i Ukraina. Celem Konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat, dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru..

 

Galeria zdjęć: