Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwóch mężczyzn na scenie

 


 

Okrągła rocznica powstania słowackiego konsulatu w Krakowie zbiegła się z końcem misji Konsula Generalnego Tomasem Kasaja. W uroczystościach z tej okazji uczestniczył Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa, które odbyły się 15 grudnia.

 

Wśród szerokiego grona licznie przybyłych gości znaleźli się wysocy rangą przedstawiciele świata dyplomacji, polityki, kultury, biznesu oraz służb mundurowych, wśród nich Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce, Andrea Elscheková Matisová, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda  oraz prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski.

 

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia oraz nagrody przyznane przez Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej osobom najbardziej zasłużonym i zaangażowanym w rozwój i kształtowanie polsko-słowackiej współpracy na przestrzeni ostatnich lat.

 

Stanisław Kruczek przekazał Konsulowi Kasajowi w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego podziękowania za dotychczasową współpracę oraz życzenia dalszych sukcesów. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę i znaczenie niezwykle bliskich więzi polsko-słowackich, podając jako przykład kooperację na poziomie samorządu.

 

Na polsko-słowackim pograniczu od lat realizowane są wspólne projekty, w tym transgraniczne, a współpraca ze słowackimi partnerami prowadzona jest intensywnie. Efektem tych działań jest dynamiczny rozwój naszych regionów i wzrost ich atrakcyjności. W ostatnich latach z powodzeniem kształtowaliśmy nasze dwustronne relacje, wspierając się wzajemnie i współpracując przy realizacji takich przedsięwzięć jak Inicjatywa Trójmorza, Strategia Karpacka, szlak drogowy Via Carpatia. O współpracy polsko-słowackiej można mówić jako o procesie budowania dobrego sąsiedztwa, w którym już udało się bardzo dużo dokonać, ale w którym wciąż jest spory potencjał rozwoju - powiedział Stanisław Kruczek.

      

Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie działa od 11 grudnia 2002 r. Swoim Zasięgiem konsularnym obejmuje obszar czterech województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Konsul Tomas Kasaj pełnił swoje obowiązki od sierpnia 2018 r. 

 

Galeria zdjęć: