2 Beskid Niski 1 kopia CopyW ramach projektu powstały galerie fotograficzne miejsc i obiektów znajdujących się na obszarze polsko-słowackich Karpat, przez który przebiega granica między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Zdjęcia te wraz z informacją o przebiegu granicy (i z podaniem źródła) można bezpłatnie wykorzystywać do niekomercyjnych działań promujących turystyczne walory tego fragmentu polsko-słowackiego pogranicza.

Informację o przebiegu granicy (w formacie plików pdf) w załącznikach do artykułu.