180306 warsztatyW ramach projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16 pt. „Szlak Kultury Wołoskiej” w dniach 23-25.02.2018, na terenie gospodarstwa turystycznego „Dolistowie” Edyty Wyban-Masłowskiej (Dwernik 11a, 38-713 Lutowiska), odbyły się warsztaty z rękodzieła artystycznego z wykorzystaniem ornamentyki karpackiej.

logo woloskiUprzejmie informujemy, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, który zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych.

logo woloskiUprzejmie informujemy, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, który zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych.