logo programuUprzejmie informujemy, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, który zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych.

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej” w dniu 31 marca 2017 r., w siedzibie Partnera Wiodącego (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie), odbyło się spotkanie robocze koordynatorów projektu.