180103 przeglad CopyW ramach Szlaku Kultury Wołoskiej Partner  Wiodący w projekcie - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”  wydaje czasopismo "Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny". Osobom zainteresowanym tematyką pasterską w załączniku udostępniamy nr 1 czasopisma.

171211 warsztatyWarsztaty z rękodzieła artystycznego z wykorzystaniem ornamentyki karpackiej w dniach 24-26.11.2017 r. w Chmielu.

logo woloskiUprzejmie informujemy, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, który zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych.