W ramach programu PL-BY-UA Województwo Podkarpackie realizuje projekt pt. Świat Karpackich Rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat. Jednym z działań jest misja badawcza w terminie 4-8.09.2019 r., która odbędzie się w rejonie Gorganów (Kołoczawa i okolice) w ukraińskiej części Karpat.

190820 wyprawaW rejony Czarnohory udała się na kolejną etnograficzną wyprawę badawczą ekspedycja zorganizowana w ramach projektu „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”. Druga w ukraińskich Karpatach (i trzecia w ramach projektu) wizyta po materiały dla Instytutu Karpackiego w Bystrem, miała miejsce w dniach 27-31.07.2019 r.