W ramach realizowanego projektu pt. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, Województwo Podkarpackie organizuje warsztaty zielarskie, które odbędą się w dniach  7-9 czerwca 2019 r. w Siedlisku Zakucie w Daliowej.

190506 wyprawa2W dniach od 11 do 15 kwietnia 2019 roku miała miejsce II badawcza wyprawa etnograficzna w Karpaty, będąca pierwszą z cyklu misji zaplanowanych (w ramach projektu) na terenie Ukrainy. Tym razem obszarem realizowanej misji był rejon Gór Hryniawskich. Profil wyprawy, w której wzięło udział dwunastu uczestników, był skonstruowany w sposób pozwalający jak najgłębiej wniknąć w charakter odwiedzanych miejsc oraz poznać środowisko kulturowe otaczające i kreujące lokalną twórczość ludową.