01 IMG 6399 Janusz Górnicki CopyW związku z realizacją mikroprojektów pn. „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim” oraz "W sercu Karpat - granica, która łączy", w dniu 12 kwietnia 2017 r., w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało warsztaty dotyczące Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania omówiono:

• zasady dotyczące sprawozdawczości, kwalifikowalności i rozliczania wydatków,
• działania promocyjne i informacyjne/ zmiany w realizacji mikroprojektów/ kontrola na miejscu, wizyty sprawdzające,
• przygotowanie raportu z realizacji mikroprojektu za pomocą Generatora Wniosków i Rozliczeń

Uczestnikami warsztatów byli beneficjenci mikroprojektów indywidualnych w tym ze strony Województwa Podkarpackiego – koordynatorzy projektów (Monika Maślanka-Preneta, Janusz Górnicki, Magdalena Kawęcka i Ewa Kułak).

Tekst: Monika Maślanka-Preneta
Fot. Janusz Górnicki

800x167 interreg Pl Sk Podkarpackie