Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi podpisująca dokumenty na stole.

 


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie oraz budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla-Barwinek. Inwestycja ma kosztować półtora miliarda złotych i ma być gotowa za ponad cztery lata. W podpisaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Samorząd województwa reprezentował podczas tego wydarzenia Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

W podpisaniu umowy uczestniczyli także posłowie: Piotr Babinetz i Piotr Uruski, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, samorządowcy oraz przedstawiciele firmy realizującej inwestycję.

 

Budowa nowej trasy między Duklą a Barwinkiem to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19, zarówno pod względem budowy geologicznej, jak i uwarunkowań środowiskowych. To odcinek z licznymi wiaduktami, mostami i estakadami, na którym występuje duże ryzyko powstawania osuwisk, dlatego przed projektantami i wykonawcą stoi bardzo duże wyzwanie – powiedział podczas wydarzenia wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie projektuj i buduj. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

 

 

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

 

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące) w czasie robót budowlanych.

 

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.    

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:   

  • 81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),      
  • 60,4 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Krosno - Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe - Dukla, Dukla - Barwinek),     
  • 24,1 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik - Lutcza, Lutcza - Domaradz, Domaradz - Krosno i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka).

Szlak Via Carpatia integruje systemy transportowe wielu krajów - Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Pozwala na integrację tych państw i usuwa bariery w podróżowaniu pomiędzy nimi, sprzyja również nadrabianiu opóźnień w rozwoju nowoczesnego systemu infrastruktury transportowej, wynikających z trudnej historii tej części Europy.

 

Galeria zdjęć:

 

Źródło: Sejmik Województwa Podkarpackiego