Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie grupowe. Mężczyźni prezentują podpisaną umowę. W tle powiewają flagi z logotypami różnych instytucji.

 

Autor tekstu: N. Mierzwa-Sowa
Autor zdjęć: archiwum Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego


W Stobiernej podpisano umowę na rozbudowę dogi ekspresowej S19 na odcinku między Sokołowem Małopolskim a Jasionką, która w przyszłości zostanie włączona do sieci dróg międzynarodowych na terenie Polski.
Na wydarzeniu obecni byli: Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jerzy Paul - poseł na Sejm RP oraz Radosław Wiatr - wicewojewoda podkarpacki. Władze samorządowe województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.


Dzisiejsze symboliczne podpisanie umowy na rozbudowę S19, to kolejny krok w kierunku poprawy komfortu jazdy, bezpieczeństwa i standardów podkarpackich dróg na szlaku dróg międzynarodowych. Dzięki tej inwestycji ruch tranzytowy i dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do Portu Lotniczego w Jasionce stanie się łatwiejszy – mówił wicemarszałek Pilch.


Zakres inwestycji o wartości ponad 272 mln. zł obejmie rozbudowę odcinka drogi o długości ok. 13,8 km poprzez dobudowę pasa jezdni, na skutek czego S19 stanie się drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Inne prace budowalne to m.in.:

  • rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich takich jak mosty, przepusty i wiadukty z przejściami dla zwierząt,
  • budowa urządzeń technicznych drogi (oświetlenie, odwodnienie, odprowadzających wody opadowe, ekrany akustyczne),
  • infrastruktura techniczna (linie energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia, gazociągi, kanalizacja sanitarna, urządzenia telekomunikacyjne).

Ponadto w ramach inwestycji MOP w Stobiernej zostanie rozbudowany do kategorii II tak, by w przyszłości mogła tam powstać stacja paliw i obiekty gastronomiczne. Inwestorem prac jest Skarb Państwa, w którego imieniu zadanie realizuj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działająca przez swój Oddział w Rzeszowie.

Galeria zdjęć: