Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie siedzący na dużej sali.

 


 

Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

Wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się w urzędzie marszałkowskim z przedstawicielami lokalnych samorządów, aby porozmawiać o przyszłości Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Spotkanie dotyczyło rozwoju PKA, planowanych i realizowanych inwestycji, zakupu nowego taboru oraz omówienia zasad współpracy w zakresie realizacji oferty aglomeracyjnych połączeń kolejowych.

 

Podczas spotkania Zbigniew Kozak – zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego przedstawił zakres prac oraz inwestycji, które są realizowane w ramach PKA. Chodzi m.in. o budowę zaplecza technicznego, które powstaje w pobliżu stacji Rzeszów-Staroniwa, a także nowej linii kolejowej do Jasionki, która ma być gotowa we wrześniu 2023 roku. W ramach robót trwających na wszystkich nitkach PKA ma powstać jeszcze 15 nowych przystanków oraz cztery tzw. mijanki.

 

Wicemarszałek Piotr Pilch przekazał z kolei podczas spotkania informacje na temat zakupu nowego taboru kolejowego, który zostanie wykorzystany do przewozu pasażerów pociągami regionalnymi:

 

Jesteśmy już po przetargu na zakup 12 szynobusów, które będą służyć do przewozu pasażerów podróżujących koleją regionalną. Koszt zakupu to ponad 400 mln złotych. Cztery z tych szynobusów będą to pojazdy hybrydowe, aby mogły jeździć po wszystkich trasach – również na liniach niezelektryfikowanych. Pieniądze na zakup dodatkowego taboru pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Zasięg funkcjonowania PKA obejmuje trasy z Rzeszowa do: Strzyżowa, Kolbuszowej, Przeworska i Dębicy. Projekt inwestycyjny swym zasięgiem obejmuje takie gminy jak: Boguchwała, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Kolbuszowa, Krasne, Łańcut, Przeworsk, Rzeszów, Sędziszów Młp., Strzyżów,  Świlcza, Dębica, Trzebownisko. Są to gminy położone wzdłuż tras kolejowych. Jednak w projekcie współfinansowania PKA uczestniczy łącznie 28 jednostek samorządu terytorialnego z Podkarpacia. W ramach tego partnerstwa powstała koncepcja podziału kosztów związanych z funkcjonowaniem PKA: połowę pokrywa samorząd województwa, a pozostałe 50% jest dzielone na poszczególne samorządy.

 

Inflacja oraz wzrost cen nośników energii spowodowały, że w roku 2023 wzrośnie rekompensata, jaką musimy zapłacić spółce POLREGIO realizującej połączenia PKA. Ten wzrost wynosi 8,7 mln złotych i jest to kwota, którą będziemy musieli uwzględnić, jako samorządy w swoich budżetach, aby oferta przewozowa PKA  nadal mogła być realizowana w takim samym zakresie – tłumaczył dyr. Zbigniew Kozak.

 

Stąd konieczne są zmiany w umowach dotacyjnych. Liczymy, że pomimo trudnej sytuacji poszczególne jednostki biorące udział w projekcie zwiększą swój wkład do rekompensaty PKA. Szczególnie, że ten środek transportu, jakim jest kolej aglomeracyjna, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dodatkowym atrybutem PKA jest uruchomienie zintegrowanego biletu na połączenia kolejowe oraz transport miejski w Rzeszowie – powiedział na zakończenie spotkania wicemarszałek Piotr Pilch.

 

O tym jaka jest skala przewozu pasażerów, jak wiele osób korzysta z połączeń w ramach PKA świadczą liczby:

 

W 2021 roku czyli w pierwszym roku funkcjonowania PKA, gdzie jeszcze nie zrealizowano żadnego z zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy infrastruktury torowej, przystankowej – PKA przewiozła tylko na trzech liniach ponad  0,5 mln pasażerów. Gdyby to przeliczyć na inne rodzaje transportu to byłoby to 10 tysięcy autobusów lub 33 tys. BUS-ów, albo 62,5 tys. samochodów osobowych w ciągu roku – dodaje dyr. Zbigniew Kozak.

 

Cały proces inwestycyjny dotyczący PKA ma się zakończyć w roku 2023. Przebudowana infrastruktura torowa i przystankowa pozwoli wówczas na wdrożenie pełnej oferty przewozowej.

 

Galeria zdjęć: