Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd mężczyzn na ulicy

 


Autorzy tekstu: Kamil Dudzik, Daniel Kozik

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Budowa ekspresówki ciągle trwaPodpisano kolejną już umowę na realizację prac, tym razem na odcinku między Domaradzem a Krosnem. Budową zajmie się spółka Mostostal Warszawa. Wartość tegozadania przekroczy miliard złotych.

 

Wuroczystości podpisania umowy udział wzięlimiędzy innymi: Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Radosław Wiatr - Wicewojewoda Podkarpacki oraz Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

Podpisana dzisiaj umowa jest już dwudziestą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło dwadzieścia zadań o łącznej długości ponad dwustu sześćdziesięciu kilometrów i wartości ponad dziesięciu miliardów złotych. To był owocny rok dla S19. Najważniejsze to połączenie tą trasą Lublina z Rzeszowem.  Ponadto od stycznia podpisaliśmy umowy na realizację ośmiu odcinków tej drogi o łącznej długości ponad stu dwudziestu kilometrów. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie trzech przetargów dotyczących realizacji S19. To odcinki Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz oraz postępowania na dobudowę drugiej jezdni dla fragmentu Sokołów Małopolski – Jasionka - powiedział Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

 

Inwestycja będzie realizowanaw ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj. Zakres inwestycji obejmie budowę odcinka drogi o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt oraz trzy przepusty. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.  

 

Ponadto, w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze, wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzenia do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.   

 

Prace projektowe i roboty budowlane na tym odcinku mają się zakończyć maksymalnie w ciągu 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące)

 

Galeria zdjęć: