Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Samochód ciężarowy na drodze

 


Autor tekstu: Tomasz Leyko
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

Nowy węzeł autostradowy w Ostrowie w powiecie ropczycko-sędziszowskim oraz remont drogi wojewódzkiej 986 będą zrealizowane dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie na te dwie inwestycje przyznano 53 mln zł. Z kolei 15 mln dołoży samorząd województwa. Decyzje o przyznaniu środków zapadły wcześniej, ale dziś podczas specjalnej konferencji prasowej padły pierwsze szczegóły dotyczące realizacji tych wyczekiwanych inwestycji.

 

 

O węźle w Ostrowie, a raczej o jego braku dyskusje toczą się od kiedy planowana była budowa autostrady A4. Ostatecznie w Ostrowie, gdzie z autostradą „przecina” się droga wojewódzka nr 986 nie ma możliwości włączenia się na A4. Kierowcy muszą kierować się albo do Sędziszowa albo do Dębicy, gdzie z kolei wybudowano dwa zjazdy.

 

To duży błąd, popełniono go chyba jeszcze w poprzednim stuleciu gdy planowano tę autostradę. Droga wojewódzka 986 generuje bardzo duży ruch samochodów. Wg danych z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 r. natężenie ruchu przekracza 6200 pojazdów na dobę, co jest  znacznie powyżej średniej dla województwa. Wg opracowanej już prognozy w roku w ciągu 20 lat od oddania inwestycji ruch ten może zwiększyć się przeszło dwukrotnie. Ten węzeł autostradowy znacznie ruch usprawni. Ten błąd uda nam się naprawić dzięki wsparciu z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych za co dziś chcieliśmy panu premierowi podziękować jak również za starania wielu osób aby ta dotacja była możliwa. Mam na myśli parlamentarzystów z tego regionu czyli posła Kazimierza Moska, Zbigniewa Chmielowca i senatora Zdzisława Pupę oraz lokalnych samorządowców pana radnego Magdonia, starostę i wójta.  Węzeł w tej lokalizacji leży w kręgu zainteresowania samorządów wszystkich szczebli, jako ważne uzupełnienie połączenia układu komunikacyjnego województwa, z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Budowa węzła usprawni obsługę komunikacyjną stref przemysłowych miast: Mielca i Ropczyc, a pośrednio także Kolbuszowej, Strzyżowa, czy Krosna – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

Województwo Podkarpackie w II naborze wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyło wniosek o dofinansowanie przygotowania i realizacji węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów. Ze środków RFRD województwo otrzymało na ten cel kwotę 25,0 mln zł. Sejmik Województwa Podkarpackiego dołożył kolejne 15,0 mln zł środków własnych województwa.

 

Przygotowanie i realizację inwestycji powierzono Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W wyniku postępowania przetargowego, w marcu 2022 r. podpisana została umowa z biurem projektowym Voessing Polska z Bydgoszczy. W jej ramach mieszczą się m.in.: koncepcja programowa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Długo czekaliśmy na to, żeby niekorzystne decyzje z przeszłości zostały zmienione. Współpracujemy w tych kwestiach z posłami Zbigniewem Chmielowcem i Janem Warzechą. Cieszę, że nasze oczekiwania znalazły zrozumienie u premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za działania pana marszałka Władysława Ortyla, który skutecznie lobbował na rzecz tej inwestycji, podobnie jak nasz „ambasador” w województwie radny Jacek Magdoń. Nacisk starosty i wójta również znalazł uznanie i dlatego dziś możemy mówić o dużym kroku w kierunku realizacji tych inwestycji, aby powiat ropczycko-sędziszowski nie był wykluczony komunikacyjnie – powiedział poseł Kazimierz Moskal.

 

Biuro projektowe zaproponowało trzy warianty węzła, które po konsultacjach z samorządami zostały przekazane do uzgodnienia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA ma wypowiedzieć się w kwestii wyboru wariantu węzła. Po uzyskaniu tych kluczowych dokumentów czyli pod koniec 2023 r. będzie możliwe ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok. Preferowany przez PZDW w Rzeszowie oraz samorządy powiatu i gminy wariant węzła, to rozwiązanie w pełni funkcjonalne, zajmujące najmniejszą powierzchnię terenu i obejmujące najmniejszy zakres robót, a zatem najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym.

 

Z kolei w II naborze Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, województwo otrzymało środki finansowe na rozbudowę odcinka drogi 986 Ostrów – Ropczyce w wysokości 28,5 mln zł. W ramach tego zadania zaplanowano realizację trzech zadań: most na Wielopolce w Ostrowie, wiadukt nad linią kolejową nr 91 w Ropczycach oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej łączącej te obiekty. Dla wszystkich tych zadań województwo posiada kompletną dokumentację projektową wraz z decyzjami umożliwiającymi realizację robót.

 

W maju 2022 r. ogłoszono przetarg na realizacji robót budowlanych obejmujących wszystkie trzy zadania – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Złożone w sierpniu 2022 r., w obecnych warunkach gospodarczych i rynkowych oferty znacznie przewyższały kwotę, którą samorząd województwa zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Wartość najniższej oferty to ponad 75,3 mln zł.

 

W październiku rada ministrów, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju  korzystnie zweryfikowała warunki realizacji zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Obecne regulacje pozwalają beneficjentom na złożenie wniosków o wprowadzenie korekty lub zmiany zakresu inwestycji. Samorząd województwa zamierza skorzystać z tych możliwości, a nierozstrzygnięty dotąd przetarg unieważnić – tłumaczył Piotr Miąso, dyrektor PZDW.

 

Biorąc pod uwagę, że dokumentacja projektowa i dokumenty formalne są odrębne dla każdego z obiektów, możliwe jest ogłoszenie przetargu na wybrane, odrębne pozycje  zadania. Ze względu na stan techniczny istniejącego wiaduktu w Ropczycach i jego znaczenie dla obsługi towarowej licznych zakładów produkcyjnych (m.in. Cukrownia Ropczyce, Zakłady Magnezytowe, Rega Yacht) priorytetowym zadaniem jest budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową, co jest zadaniem najkosztowniejszym (50% całej inwestycji). Dlatego po uzyskaniu zgody na zmianę zakresu inwestycji planowane jest ogłoszenie przetargu wyłącznie na to zadanie. Zakładając, że powtórny przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2023 r. zakończenie realizacji inwestycji będzie możliwe w I połowie 2025 r.

 

Obecni na konferencji starosta Witold Darłak i wójt Grzegorz Ożóg podkreślali społeczno-ekonomiczne aspekty nowych inwestycji. Ich zdaniem powstanie węzła w ciągu drogi wojewódzkiej odciąży powiatowe i gminne drogi niższej klasy, którymi teraz kierują się pojazdy w kierunku węzła Sędziszów. Wtórował im radny Jacek Magdoń, który przywołał także kontekst historyczny, przypominając, że ten trakt funkcjonował już w czasach Jagiellonów.

 

Samorząd województwa nie zapomina także o pozostałej część drogi wojewódzkiej 986. Modernizacja fragmentu od Ropczyc do Wiśniowej jest planowana w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Na odcinku od Tuszymy do Ropczyc Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi sukcesywnie wymianę nawierzchni.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Łącznik autostradowy w Ostrowie