Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego

 


„Dbamy o rozwój, dbamy o bezpieczeństwo i dbamy o gospodarkę” – powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas konsultacji społecznych w Tarnobrzegu, które odbyły się w związku z prezentacją  projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030.

W Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyła się debata na temat przyszłości polityki transportowej w województwie podkarpackim. Mieszkańcy Tarnobrzega wysłuchali prezentacji o programie oraz wzięli udział w debacie. Spotkanie rozpoczął marszałek Władysław Ortyl, witając obecnych samorządowców, mieszkańców Tarnobrzega oraz przybyłych z całego regionu gości:

Transport i komunikacja jest tym co decyduje o jakości i szybkości rozwoju gospodarczego oraz o komforcie i bezpieczeństwie podróżujących. Konsultujemy dziś program transportowy, który ma wpłynąć na szybkość i jakość podróżowania w naszym regionie – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Szczegóły dotyczące projektu programu transportowego przedstawił Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Mówił on m.in. o uwarunkowaniach i specyfice regionu w kontekście planowanych inwestycji transportowych. Zwrócił też uwagę na główne szlaki transportowe w województwie.

Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP, mówiła z kolei o inwestycjach drogowych. Przedstawiła istniejącą sieć i stan dróg w regionie oraz planowaną listę inwestycji.  W obszarze priorytetowym „A” znalazło się do planowanej realizacji ok. 144 km dróg za kwotę blisko 2,5 mld złotych, zaś w ramach obszaru priorytetowego „B” do realizacji zaplanowanych zostało ponad 160 km dróg za kwotę ok. 1,2 mld złotych.

Następnie odbyła się debata z obecnymi na sali samorządowcami. Swoje uwagi oraz propozycje przedstawili samorządowcy, którzy debatowali także o przyszłości Jeziora Tarnobrzeskiego, migracji międzymiastowych oraz o usprawnieniu transportu miejskiego.

Kolejne – ostatnie już –   konsultacje zaplanowane są w Krośnie na 14 lutego. ​Opinie, wnioski i sugestie dotyczące projektu programu transportowego można kierować także drogą elektroniczną. Szczegóły znajdują się na stronie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

 

Galeria zdjęć:

Anna Magda

Biutro Prasowe UMWP