130327 bieszczadyNa mocy Porozumienia z dnia 11 marca br. Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz gminy zrzeszone w Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza zdecydowały się wspólnie opracować „Program strategicznego rozwoju Bieszczad". W tej sprawie 22 marca w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Towarnickiego 3A odbyło się spotkanie, którego tematem były: perspektywy rozwoju Bieszczad oraz analiza SWOT tego obszaru w kontekście działań strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z uwzględnieniem obecnie przygotowywanej aktualizacji.

130208 koniec prac strategia8 lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Roboczego ds. aktualizacji strategii województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, w czasie którego został przyjęty projekt tego ważnego dokumentu. Posiedzeniu Zespołu Roboczego przewodniczyła Wicemarszałek Anna Kowalska.

strategia-wojewodzwa-banner160Przyjęcie dokumentu było poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi projektu Założeń, w ramach których zostały przeprowadzone spotkania we wszystkich powiatach województwa. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział ok. 550 uczestników, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz najbardziej aktywnych środowisk lokalnych: uczelni, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.