160413proekoRozpoczęła się ocena formalna wniosków o dofinasowanie, które zostały złożone w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców, do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnego za nabór, ocenę i realizację konkursu wpłynęło bagatela 1 335 wniosków. 

 

strategia-wojewodzwa-banner160Prace nad aktualizacją Strategii rozpoczęły się już w 2011 r. 30 maja 2011 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii. Na początku 2012 r. zostały przygotowane „Założenia do aktualizacji Strategii". Następnie dokument ten konsultowany był społecznie – spotkania odbyły się w każdym powiecie województwa. Założenia, uwzględniające zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 6 czerwca 2012 r.

130827 konferencjaStrategia Rozwoju województwa, projekty informatyczne, zakończony nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla województwa, a także zmiany organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim – to główne tematy dzisiejszej konferencji marszałka Władysława Ortyla.