01 zm

W dniu 27 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, przyjętego 24 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 56/1393/19 przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

HERBIK 2

W dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 56/1393/19 przyjął projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Dokument został zamieszczony poniżej.

DSC 0026W dniu 13 maja w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się warsztaty Zespołu Roboczego ds. opracowania nowej Strategii. Celem spotkania było określenie wizji rozwoju regionu, celów strategicznych oraz priorytetów, kierunków rozwoju i projektów strategicznych.