190730 strategiaPo raz trzeci obradował Zespół Roboczy ds. opracowania - Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. Spotkanie w dniu 29 lipca 2019 r otworzyła wicemarszałek Ewa Draus, a uczestniczyli w nim dyrektorzy departamentów UMWP i jednostek organizacyjnych samorządu województwa – członkowie Zespołu Roboczego.

190729 sanokW dniu 25 lipca br. w Muzeum Historycznym w Sanoku odbyła się dodatkowa konferencja konsultacyjna projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Podczas spotkania prezentacje nt. diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego omówił Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 przedstawił i omówił ekspert prof. dr hab. Jacek Szlachta.

190712 strategiaW dniu 24 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 56/1393/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (dalej: projekt Założeń Strategii). Zapraszamy do włączenia się w proces  konsultacji podczas dodatkowego spotkania zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lipca w Muzeum Historycznym w Sanoku, ul. Zamkowa 2, o godz. 10:00.