Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułu

 

Obrady radnych na wrześniowym posiedzeniu sejmiku województwa zdominowała kwestia odrzucenia przyjętego dwa lata temu stanowiska sejmiku wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT. Po długiej dyskusji z udziałem podkarpackich parlamentarzystów oraz gości radni przyjęli nowe stanowisko: Podkarpacie jako region utrwalonej tolerancji. 

Na sesji obecni byli między innymi: senator Mieczysław Golba, a także posłowie: Wiesław Buż, Joanna Frydrych, Maria Kurowska, Andrzej Szlachta, Teresa Pamuła oraz Marcin Warchoł – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była także przedstawicielka posła Grzegorza Brauna. Niemal wszyscy zabrali głos w debacie dotyczącej odrzucenia przyjętej w 2019 roku uchwały będącej stanowiskiem wyrażającym sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT.

Przed głosowaniem głos zabrał także marszałek Władysław Ortyl, który mówił o powodach zmiany stanowiska, argumentując, że poprzednia uchwała nie dawała żadnych efektów prawnych i środki unijne nie mogłyby być z jej powodu odebrane regionowi, jednak mógłby je stracić samorząd województwa, który dysponuje nimi jako instytucja zarządzająca.

Proces certyfikacji instytucji zarządzającej mógłby się ciągnąć nawet kilkanaście miesięcy, a wtedy unijne dotacje byłyby zawieszone na ten czas. Nie korzystałyby z tych środków samorządy, uczelnie, przedsiębiorcy, zupełnie nikt. Trwałby długi proces certyfikowania. Samorząd województwa nie mógłby realizować strategii województwa. Dlatego zarząd województwa przedkłada uchwałę, która zmienia wcześniejsze stanowisko – mówił do radnych o powodach zmiany uchwały marszałek Ortyl.

Po trwającej kilka godzin debacie ostatecznie uchwała została przyjęta. Głosowało za nią 18 radnych. Przeciw było 6 radnych. W treści nowego stanowiska znalazł się między innymi taki zapis:

Jako Radni Województwa Podkarpackiego stoimy na straży, aby równość i poszanowanie praw człowieka,  szacunek dla odmiennych poglądów oraz odrzucenie wszelkich prób nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, lub orientację seksualną były nadrzędnymi wartościami dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia.

Ta nasza nowa uchwała o tolerancji jest bardzo łagodna, nie dotyka żadnych grup, jest bardzo wyważona. Jednocześnie podkreślamy w niej sprawy, na których nam zależy – na rodzinie, odnosimy się do konstytucji, do Jana Pawła II. Nie powinno to budzić najmniejszych kontrowersji – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Dyskusja rozwinęła się także przy punktach dotyczących wyników finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa. Marszałek Władysław Ortyl przedstawił wyniki placówek za 2020 rok oraz omówił jak wygląda porównanie finansowe pierwszego półrocza tego roku do minionego. Samorząd województwa nadzoruje 14 jednostek, które zatrudniają łącznie ponad 9 tysięcy osób. Ubiegły rok – ze względu na pandemię – był wyjątkowy, gdyż placówki przyjęły mniej pacjentów (o ponad 43 tys.). Ogółem wynik finansowy wojewódzkich placówek medycznych w roku 2020 był o ok. 29 mln zł lepszy niż w 2019 r. Porównując jednak pierwsze półrocze 2021 r. do ubiegłego roku wynik finansowy ogółem pogorszył się o 10,3 mln złotych, przychody wzrosły o ponad 220 mln zł (w tym w samych szpitalach o ponad 191 mln zł). Wzrost kosztów w porównaniu półrocznym to 230 mln zł (z czego w samych szpitalach o 203 mln zł). Ogółem realizacja planu przychodów wynosi 59,5%, a planu kosztów 61,1%.

Bez instytucjonalnej interwencji jeżeli chodzi o służbę zdrowia, niczego nie zrobimy. Będziemy się kłócić, a i tak będziemy dalej w tym samym miejscu. Trzeba sobie powiedzieć na co nas stać w tym momencie – podsumował dyskusję mówił Jan Tarapata.

Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą programu, który pozwoli na udzielanie pomocy de minimis podkarpackim firmom z sektora MŚP. Program daje możliwość udzielania przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju pożyczek i poręczeń na preferencyjnym oprocentowaniu.

Z perspektywy 2007-2013 z Regionalnego Programu Operacyjnego takich środków zwrotnych, które pozostały w dyspozycji samorządu województwa, zostało aż 120 mln złotych. Z tej puli ok. 15 mln zł jest niezaangażowanych, pozostałe zostały już przeznaczone na wsparcie podkarpackich przedsiębiorców na warunkach rynkowych. Z puli dostępnej obecnie oraz po wygaśnięciu umów, ze zwróconego kapitału będzie można udzielać pomocy na preferencyjnych warunkach.

Te pieniądze są w obrocie, zarządza nimi w głównej mierze Podkarpacki Fundusz Rozwoju przyznając pożyczki oraz poręczenia podkarpackim przedsiębiorcom. Robi to na warunkach komercyjnych, które nie są złe, teraz jednak, dzięki temu programowi, warunki przyznawania takiej zwrotnej pomocy będą znacznie lepsze – tłumaczy Danuta Cichoń, dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej.

Program będzie dotyczył także środków zwrotnych z perspektywy 2014-2020, w ramach której samorząd województwa zakontraktował z BGK umowę o łącznej wartości ok. 500 mln złotych. 

Kolejnym programem przyjętym przez radnych na wrześniowej sesji jest przygotowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Program Poprawy Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej na drogach wojewódzkich. Program ma poprawić koordynację działań województwa z innymi samorządami w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy stanu dróg wojewódzkich.

Chodzi o lepszą, bardziej płynną realizację wspólnych inwestycji, zgłaszanych w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców województwa – tłumaczy dyrektor PZDW, Piotr Miąso.

Na sesji sejmiku radni podjęli też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej m.in. Gminie Dydnia w wysokości 15 tys. złotych ze środków budżetu województwa. Środki trafią do rodziny z terenu gminy, która w wyniku pożaru, w maju br. została pozbawiona domu oraz całego dorobku życia.

Pomoc finansowa na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 10 tys. złotych została przyznana również Gminie Stary Dzików. W sierpniu br. przez gminę przeszła nawałnica, która uszkodziła około 15 pokryć dachowych na domach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Zniszczeniu uległy także samochody, sprzęt rolniczy oraz uprawy rolne, które stanowią główne źródło utrzymania mieszkańców. Dzięki tej pomocy mieszkańcy otrzymają zasiłki celowe na naprawę szkód w domostwach indywidualnych.

Ważnym punktem była także uchwała o pomocy z budżetu województwa dla gospodarstw hodowlanych z powiatu mieleckiego dotkniętych chorobą ASF. Jak argumentowała poseł Teresa Pamuła, taka pomoc jest niezbędna, gdyż wielu hodowców traci dorobek życia.

Przed sesją radni, członkowie zarządu województwa oraz parlamentarzyści spotkali się z przedstawicielami Gminy Leżajsk. To właśnie ta gmina reprezentowała nasze województwo w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Prezydenckich. Przepiękny wieniec wykonany przez koła gospodyń z Brzózy Królewskiej i Giedlarowej zajął II miejsce w konkursie. Przed sesją mogli go obejrzeć radni i goście.

Monika Konopka

Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego