Uczestnicy konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwaW dniu 29 listopada br. w Lubaczowie odbyło się ostatnie ze spotkań organizowanych w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Spotkanie konsultacyjne, któremu  przewodniczyła Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. Otworzył je Pan Zenon Swatek – Starosta Powiatu Lubaczowskiego. W konsultacjach uczestniczyli także: Pani Poseł Teresa Pamuła oraz przedstawiciele władz i organizacji lokalnych. W trakcie dyskusji, zgłaszający uwagi podjęli tematy, w których wskazali na kierunki rozwoju regionu. Po zakończonej debacie Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego odniósł się do zgłaszanych podczas spotkania uwag i postulatów.

Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w trakcie spotkania przedstawił pozycję strategiczną województwa, wizję rozwoju, cel główny Strategii, zaprezentował układ obszarów tematycznych, priorytetów i kierunków działań oraz omówił terytorializację polityki rozwoju województwa.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać za pomocą elektronicznego formularza zgłaszania uwag do 4 grudnia 2019 r., dostępnego na stronie internetowej Samorządu Województwa.