Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego otwierająca spotkanieW dniu 18 listopada br. w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się kolejne konferencje konsultacyjne projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 organizowane w ramach trwających do 4 grudnia br. konsultacji społecznych tego dokumentu.

 

Obu spotkaniom przewodniczyła Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a głos w debacie zabrali parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych władz i środowisk oraz młodzieży.

Uwarunkowania Strategii, układ obszarów tematycznych, system realizacji, ramy finansowe i scenariusze rozwojowe województwa, a także potencjały Rzeszowa i regionu przedstawili ekspert zewnętrzny prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz dr Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie.

W trakcie debaty, zgłaszający uwagi podjęli tematy, m. in. ochrony środowiska (w tym magazynowania wody), rozwoju turystyki, infrastruktury drogowej i transportowej, rewitalizacji linii kolejowych na południu województwa, polepszenia standardu połączeń zarówno kolejowych , jak też autobusowych w regionie. Poruszono tematy imigracji, promowania i wspierania różnych form wolontariatu, rozwoju edukacji, w tym grantów edukacyjnych dla młodych ludzi.  Zgłoszono propozycje dot. wizji rozwoju regionu.

Przypominamy, że wnioski i uwagi do projektu Strategii można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego oraz podczas kolejnych konferencji konsultacyjnych.