DSC 0176W dniu 15 listopada br. w Nisku i Tarnobrzegu odbyły się kolejne konferencje konsultacyjne projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, organizowane w ramach trwających do 4 grudnia br. konsultacji społecznych tego dokumentu.

Obu spotkaniom przewodniczyła Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a głos w debacie zabrali przedstawiciele lokalnych władz i środowisk.

Uwarunkowania Strategii, układ obszarów tematycznych, system realizacji, ramy finansowe     i scenariusze rozwojowe województwa, a także potencjały regionalne miast Niska i Tarnobrzega przedstawili ekspert zewnętrzny prof. dr hab. Jacek Szlachta oraz dr Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP w Rzeszowie.

W trakcie debaty, zgłaszający uwagi podjęli tematy, m.in. rozwiązań infrastrukturalnych w regionie, gospodarki odpadami, finansowania planowania przestrzennego, służy zdrowia i szkolnictwa zawodowego.  Prezentowano wizje rozwoju regionów oraz koncepcję tworzenia współpracy regionalnej.

Przypominamy, że wnioski i uwagi do projektu Strategii można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego: Formularz zgłaszania uwag oraz podczas kolejnych konferencji konsultacyjnych.