Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.Za nami pierwsza konferencja konsultacyjna projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030, która odbyła się w dniu 13 listopada w Przemyślu w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Spotkanie otworzył Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Rangę dokumentu i procesu konsultacji podkreśliła Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Pani Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wskazała, iż proces konsultacji umożliwia publiczną debatę i przekazanie uwag, opinii i postulatów dotyczących projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać  do 4 grudnia br. za pomocą elektronicznego formularza zgłaszania uwag, dostępnego na stronie internetowej Samorządu Województwa.

W spotkaniu głos zabrali m. in. Pani Wojewoda, Prezydent Miasta Przemyśl, Starosta Przemyski, którzy wskazali na kierunki rozwoju regionu oraz konieczność podjęcia działań w tym zakresie.

Podczas spotkania zostały przedstawione uwarunkowania zewnętrzne Strategii przez Pana prof. dr hab. Jacka Szlachtę. Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego zaprezentował pozycję strategiczną województwa, wizję województwa, cel główny Strategii, przedstawił układ obszarów tematycznych, priorytetów i  kierunków działań,  omówił terytorializację polityki rozwoju województwa, scenariusze rozwojowe, potencjał finansowy, system realizacji oraz monitoringu i ewaluacji Strategii.