Obrady Zespołu Roboczego do spraw opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030W dniu 25 października 2019 r. po raz czwarty obradował Zespół Roboczy ds. opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem spotkania było przedstawienie projektu Strategii, który jest efektem merytorycznej dyskusji nad najważniejszymi dla rozwoju regionu obszarami tematycznymi, celami prowadzonej polityki rozwoju oraz pożądanymi efektami prowadzonych działań. Podczas jego trwania najważniejsze kwestie dotyczące województwa i samej Strategii przedstawił prof. dr hab. Jacek Szlachta – ekspert nadzorujący prace nad Strategią, z kolei projekt Strategii omówił Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

W programie spotkania znalazła się również dyskusja nad przedstawionym dokumentem.