Rozpoczęcie spotkania zespołu zadaniowego przez Panią Marszałek Układ obszarów tematycznych, priorytetów i kierunków działań w projekcie Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 nabiera pełnej formy. Zespoły Zadaniowe na kolejnym posiedzeniu w formie warsztatów w dniach 12, 13 i 16 września br. pracowały nad właściwym ułożeniem zagadnień będących dziedzinami wymagającymi wskazania w Strategii.

Przedstawiciele kręgu podmiotów aktywnie uczestniczących w rozwoju regionu w tym reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, NGO, przedsiębiorcy, naukowcy i praktycy pracowali w podziale na zespoły do spraw: gospodarki i nauki, kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury dla rozwoju i środowiska, dostępności usług oraz wymiaru terytorialnego. W spotkaniach Zespołów Zadaniowych ds. infrastruktury dla rozwoju i środowiska oraz ds. wymiaru terytorialnego uczestniczyła Pani Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa.

Wypracowane zapisy zostaną usystematyzowane i będą stanowiły istotny wkład do projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.