190730 strategiaPo raz trzeci obradował Zespół Roboczy ds. opracowania - Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. Spotkanie w dniu 29 lipca 2019 r otworzyła wicemarszałek Ewa Draus, a uczestniczyli w nim dyrektorzy departamentów UMWP i jednostek organizacyjnych samorządu województwa – członkowie Zespołu Roboczego.

Tematem spotkania było przyjęcie Diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej rozwoju województwa podkarpackiego, omówienie przez eksperta prof. dr hab. Jacka Szlachtę projektu Założeń Strategii. Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego omówił wstępny raport z konsultacji społecznych projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

W programie posiedzenia znalazły się również warsztaty na temat wizji rozwoju regionu, omówienie podziału zadań Zespołów Zadaniowych oraz przedstawienie propozycji ich składów.