190729 sanokW dniu 25 lipca br. w Muzeum Historycznym w Sanoku odbyła się dodatkowa konferencja konsultacyjna projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Podczas spotkania prezentacje nt. diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego omówił Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 przedstawił i omówił ekspert prof. dr hab. Jacek Szlachta.

Spotkanie z udziałem Pani Lucyny Podhalicz wicewojewody podkarpackiego umożliwiło publiczną debatę uwag, opinii i postulatów dotyczących ww. dokumentu przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Opinie i wnioski przekazane w ramach spotkania konsultacyjnego zostaną poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Założeń Strategii.