190712 strategiaW dniu 24 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 56/1393/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (dalej: projekt Założeń Strategii). Zapraszamy do włączenia się w proces  konsultacji podczas dodatkowego spotkania zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lipca w Muzeum Historycznym w Sanoku, ul. Zamkowa 2, o godz. 10:00.

Samorząd Województwa w swoich działaniach kładzie ogromny nacisk na dialog społeczny, w związku z czym ww. dokument został poddany konsultacjom społecznym.

Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w proces tych konsultacji podczas dodatkowego spotkania zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lipca w Muzeum Historycznym w Sanoku, ul. Zamkowa 2, o godz. 10:00.

Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad zasadniczymi zapisami konsultowanego dokumentu, w szczególności nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz terytorialnym ukierunkowaniem tych działań.

sw 2019