01 zm

W dniu 27 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, przyjętego 24 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 56/1393/19 przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

W dniu 2 lipca w Przemyślu odbyła się pierwsza konferencja otwierająca cykl spotkań konsultacyjnych projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, której przewodniczył Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

3 lipca spotkanie konsultacyjne pod przewodnictwem Pani Ewy Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego odbyło się w Tarnobrzegu.

4 lipca kolejna konferencja konsultacyjna, której przewodniczyła Pani Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego miała miejsce w Krośnie.

Czwarte z cyklu spotkań konsultacyjnych odbyło się w dniu 5 lipca w Rzeszowie pod przewodnictwem Pani Ewy Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkań prezentacje nt. diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego omówił Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 przedstawił i omówił ekspert prof. dr hab. Jacek Szlachta.

Proces konsultacji umożliwił publiczną debatę uwag, opinii i postulatów dotyczących ww. dokumentu przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Opinie i wnioski przekazane w ramach konsultacji społecznych zostaną poddane analizie pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Założeń Strategii.

Uwagi i wnioski do projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 można składać do 19 lipca br. Szczegółowa informacja w tym zakresie jest dostępna na stronie https://www.podkarpackie.pl/index.php/strategia/6955-rozpoczynamy-konsultacje-projektu-zalozen-strategii-rozwoju-wojewodztwa-podkarpackie-2030

Pobierz plik (Projekt Założeń SRW - Podkarpackie 2030.pdf)Projekt Założeń SRW - Podkarpackie 2030.pdf 1293 kB
Pobierz plik (Formularz zgłaszania uwag.doc)Formularz zgłaszania uwag.doc 37 kB

Spotkania konsultacyjne: