DSC 0026W dniu 13 maja w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się warsztaty Zespołu Roboczego ds. opracowania nowej Strategii. Celem spotkania było określenie wizji rozwoju regionu, celów strategicznych oraz priorytetów, kierunków rozwoju i projektów strategicznych.

W skład Zespołu Roboczego wchodzą m.in. powołani przez Marszała Woj. Podkarpackiego dyrektorzy departamentów UMWP oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu województwa. Warsztaty prowadził ekspert  prof. dr hab. Jacek Szlachta nadzorujący prace na strategią przy udziale dr Justyny Legutko – Kobus.

Profesor Jacek Szlachta podczas wprowadzenia do spotkania przedstawił europejskie, krajowe i regionalne uwarunkowania zewnętrzne, które należy uwzględnić przy pracach nad nową strategią rozwoju województwa. Główna część warsztatów polegała na pracach w grupach i skoncentrowała się na analizie SWOT. W drugiej części warsztatów uczestnicy zajęli się projektem wizji rozwoju regionu, określeniem obszarów tematycznych i kierunków rozwoju.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa określającym trendy rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia. Strategia będzie realizowała koncepcję zrównoważonego rozwoju w ujęciu społecznym, gospodarczym i przestrzennym.