Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) w związku z art. 39 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o przystąpieniu do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii określone zostały uchwałą Nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Informacje na temat bieżących wydarzeń dotyczących opracowania Strategii, można znaleźć na stronie internetowej: www.podkarpackie.pl, w zakładce: Strategia województwa. Ponadto z treścią ww. Uchwały i jej załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Składanie uwag i wniosków jest możliwe w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 lub elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrywania złożonych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Strategia 2018 - uchwała Zarządu.pdf)Uchwała Nr 7/155/18 Z WP791 kB