Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie na stworzenie „Klimatycznego zakątka”, organizowanego w ramach Kampanii szkoleniowo-edukacyjnej dla szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. „Klimatyczny zakątek” ma tworzyć samodzielnie przygotowana i wysiana łąka kwietna, na której będzie stał własnoręcznie zrobiony domek dla owadów oraz zbiornik „łapacz” wody deszczowej. Wszystko ogrodzone materiałami z recyklingu lub z odzysku.  

Zgłoszenia szkół należy przesłać w terminie nie później niż do 20 czerwca 2022 r.

Szczegóły konkursu zawiera Regulamin (załączony poniżej).

Spotkanie finałowe i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 7 października 2022 r. się sali 112 (I piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy ulicy Lubelskiej 4. Laureaci i wyróżnieni zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu (plik docx, rozmiar 94 KB) 

Zgłoszenie szkoły (plik docx, rozmiar 80,1 KB)

Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego (plik pdf, rozmiar 193 KB) 

Oświadczenie nauczyciela (plik docx, rozmiar 77 KB) 

RODO (plik docx, rozmiar 24 KB)