191209 petycjaPrzedstawiciele firm utylizujących odpady w regionie złożyli petycję skierowaną do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Postulują w niej m.in. utworzenie systemu zagospodarowania odpadów i konieczność nowelizacji ustawy o odpadach. W urzędzie spotkała się z nimi Anna Huk, odpowiadająca w zarządzie za kwestie ochrony środowiska, która odebrała petycję. Protest dotyczy głównie niekorzystnych zmian nowej ustawie i stanowi szerszy problem do rozwiązania, wykraczający poza możliwości samorządów.

W petycji czytamy także, że podpisani pod nią wyrażają chęć do udziału w konsultacjach dot. proponowanych rozwiązań, w które zaangażowani będą kluczowi uczestnicy rynku. Podpisani zwracają się również z wnioskiem o podjęcie dostępnych marszałkowi województwa działań, w celu utworzenia wspomnianego systemu zagospodarowania odpadów. 

Wcześniej w urzędzie odbyła się konferencja poświęcona tematowi odpadów, zorganizowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Marszałek już wcześniej zabrał głos w tej sprawie pisząc list do ministerstwa klimatu, deklarując pomoc przy rozwiązaniu powstałych problemów.  

Więcej na ten temat:

https://podkarpackie.pl/index.php/srodowisko/7306-video-debata-o-gospodarce-odpadami