01Niemal 13 mln zł na montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii przeznaczy gmina Przeworsk. Ponad 9,5 mln zł to dofinasowanie z funduszy europejskich. Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali w urzędzie marszałkowskim: wicemarszałek Piotr Pilch oraz wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.

Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk, to projekt zakładający montaż instalacji OZE w obiektach mieszkalnych gminy. W skład instalacji wchodzą: kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę. W ciągu dwóch lat w 591 obiektach zamontowanych zostanie 758 szt. nowoczesnych urządzeń. Pozwoli to na obniżenie emisji CO2 do atmosfery oraz na wzrost energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 291 403 zł, z czego dofinasowanie z UE to 9 610 890 zł, pozostałą kwotę stanowi wkład własny gminy.