190326 duka

Uczniowie z Dukli wygrali wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego - „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Teraz będą reprezentować Podkarpacie w ogólnopolskim finale, organizowanym w czerwcu przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Uczestnikom dzisiejszych zmagań gratulowała Maria Kurowska – członek zarządu województwa.

- Wiedza, którą zdobywaliście przygotowując się do konkursu jest naprawdę imponująca. Bardzo wam jej gratuluje, szczególnie, że prowadzi ona do miłości. Miłości do przyrody, miłości do środowiska, w którym żyjemy. Tak się składa, że pochodzicie z terenów gdzie parki krajobrazowe funkcjonują. Żyjecie wśród przyrody, poznajecie ją. Ufam, że to doświadczenie przełoży się na wasze dalsze życia i osobisty rozwój – mówiła Maria Kurowska.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Celem konkursu jest między innymi zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony przyrody, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania szacunku dla przyrody oraz rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi. Konkurs ma także pobudzać zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Udział w konkursie obok poszerzenia wiedzy uczestników winien kształtować proekologiczne postawy młodego pokolenia. W zmaganiach biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych z gmin, wchodzących w skład parków krajobrazowych i ich otulin.

W dzisiejszym Konkursie brało udział dziewięć ekip – reprezentujących szkoły gimnazjalne z terenów poszczególnych parków krajobrazowych, położonych na terenie województwa podkarpackiego. Zwycięską drużyną okazali się uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli pod opieką Małgorzaty Kusiak. Będą reprezentować Województwo Podkarpackie na etapie ogólnopolskim konkursu.

Uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz narody, które wręczyła Pani Marszałek Maria Kurowska. Nagrody były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Magdalena Radecka/Departament Ochrony Środowiska

Michał Mielniczuk/BP UMWP
fot. Michał Mielniczuk/BP UMWP