181023 krajobrazMam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie zwróci państwa uwagę na wartość społeczną, kulturową i przyrodniczą krajobrazu – powiedziała wicemarszałek Maria Kurowska otwierając konferencję „Krajobraz i tereny zieleni - niedoceniane wartości”. Obchodzone 20 października święto, ma w założeniu promować zagadnienia związane z ochroną i planowaniem krajobrazu.

Wicemarszałek Maria Kurowska, zwracając się do słuchaczy zgromadzonych w sali audytoryjnej urzędu, podkreślała rolę samorządów oraz ich mieszkańców w dbaniu o jakość krajobrazu.

- Musimy zwracać także uwagę na obecny stan zachowania krajobrazu, zarówno w obszarach zurbanizowanych, jak i poza nimi. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie zapozna państwa ze społecznym i ekonomicznym aspektem ochrony zieleni i krajobrazu. I wreszcie skieruje państwa zainteresowanie na alternatywne – do wycinki - sposoby zarządzania zielenią – mówiła Maria Kurowska.

Konferencja jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Została skierowana do pracowników samorządów oraz jednostek gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni oraz kształtowanie przestrzeni publicznej i krajobrazu, jako podmiotów mających bezpośredni wpływ na stan krajobrazu i zieleni w gminach. Jej celem było m.in.: zapoznanie uczestników ze społecznym i ekonomicznym aspektem ochrony zieleni i krajobrazu, zwrócenie uwagi na wartość społeczną, kulturową i przyrodniczą krajobrazu, a także zwrócenie uwagi na alternatywne do wycinki sposoby zarządzania zielenią w tym właściwą pielęgnacją zieleni.

Dodatkowo w ramach tegorocznego Dnia Krajobrazu Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Zespołami Parków Krajobrazowych zorganizował kilka imprez mających na celu promowanie tematu ochrony krajobrazu.

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu we współpracy z Nadleśnictwem Bircza i Zespołem Szkół w Birczy zorganizował w dniu 19 października 2018r. Spacer krajobrazowy pn. „Ocalić od zapomnienia”, który oprócz zwrócenia uwagi uczestników na walory krajobrazowe terenu nawiązywał również do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wspólnie z Gminnym Klub Seniora w Dukli, Szkołą Podstawową w Jasionce zorganizował 2 spacery krajobrazowe pn. „Spacer śladami historii po Ziemi Dukielskiej” oraz „Spacer przyrodniczo- krajobrazowy na Cergową Górę”.

Magdalena Radecka/BP UMWP

Departament Ochrony Środowiska

fot. Michał Mielniczuk/BP UMPW