Urzad min

Oświadczenie dotyczące postanowienia Ministra Środowiska ws. Rygoru natychmiastowej wykonalności pozwolenia zintegrowanego dla firmy Kronospan.

 

Minister środowiska cofnął rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji wydającej pozwolenie zintegrowane dla firmy Kronospan. Rygor ten był nadany dlatego, że zależało nam na natychmiastowym wdrożeniu znacznie obniżonych emisji. Zarząd województwa wkrótce podejmie stosowne decyzje w tej sprawie. Jednakże chcemy odnieść się do treści uzasadnienia i nieprecyzyjnej informacji o wzroście emisji tlenków azotu.

Moc cieplna instalacji wzrosła, a w konsekwencji wnioskowana i ustalona w decyzji emisja NO2. Wzrost mocy wynika jednak z wydanych wcześniej w latach 2015-2017, przez Prezydenta Miasta Mielca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy zauważyć, że w zmianie pozwolenia zintegrowanego dopuszczono zwiększoną emisję NO2 tylko w ograniczonym czasie do 1 listopada br. ze względu na brak danych o rzeczywistej emisji jaka może występować z tych instalacji.

Gdy rzeczywista emisja nie będzie o połowę mniejsza, to z dniem 1 listopada instalacja musi być zgodnie z warunkami zmienionego pozwolenia zintegrowanego, wyposażona w urządzenie redukujące SNCR, o skuteczności redukcji NO2 na wymaganym poziomie min 50%. Czyli najpóźniej z dniem 1 listopada br. lub wcześniej nastąpi znaczna redukcja emisji tego zanieczyszczenia względem pozwolenia zintegrowanego przed zmianą. Należy podkreślić, że kluczowym zanieczyszczeniem w Mielcu, jest pył zawieszony, którego przekroczenia wykazywane są pomiarami. Tlenki azotu pozostają dużo poniżej dopuszczalnego poziomu we wszystkich sezonach.