Otwórz/zamknij mapę strony

160121 kronoRozmowy o możliwościach poprawy jakości powietrza w powiecie mieleckim są potrzebne a niezbędne inwestycje w Kronospanie można wykonać wcześniej – tak w skrócie można streścić spotkanie jakie odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Na zaproszenie marszałka Władysława Ortyla uczestniczył w nim prezes firmy Kronospan Tomasz Jańczak, a także starosta Zbigniew Tymuła, prezydent Mielca Daniel Kozdęba oraz szef rady osiedla Mościska Janusz Wrona.

Rozmowy o możliwościach poprawy jakości powietrza w powiecie mieleckim są potrzebne a niezbędne inwestycje w Kronospanie można wykonać wcześniej – tak w skrócie można streścić spotkanie jakie odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Na zaproszenie marszałka Władysława Ortyla uczestniczył w nim prezes firmy Kronospan Tomasz Jańczak, a także starosta Zbigniew Tymuła, prezydent Mielca Daniel Kozdęba oraz szef rady osiedla Mościska Janusz Wrona.

Było to już trzecie tego typu spotkanie w urzędzie marszałkowskim organizowane z inicjatywy marszałka, którego celem jest zapewnienie właściwej jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wielu mieszkańców powiatu mieleckiego uważa, że zanieczyszczenie powietrza w tym regionie jest duże, a jednym z odpowiedzialnych za ten stan jest firma Kronospan.

 - Zanieczyszczenie jest bardzo duże, wręcz namacalne. U nas, na osiedlu, gdy wieją wiatry zachodnie to zanieczyszczenie jest tak widoczne jak mgła. Uważam, że jeśli Kronospan założy odpowiednie filtry to nastąpi poprawa powietrza, a jego stan nie będzie budził wątpliwości, jak to się dzieje w tej chwili – powiedział przewodniczący rady osiedla Mościska Janusz Wrona
 
Marszałek uważa, że inwestycje zmniejszające emisję zanieczyszczeń  firma Kronospan może zrealizować do końca 2017 roku, czyli o dwa lata wcześniej, niż wymaga tego ustawa – Prawo ochrony środowiska. Kluczową sprawą dla możliwie wczesnego ich rozpoczęcia i zakończenia jej w tym terminie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co powinno nastąpić jeszcze we wrześniu 2016 roku.

Tę decyzje na wniosek Kronospanu wydaje Prezydent Miasta Mielca.  To od niego teraz zależy, czy przebudowa zakładu rozpocznie się z początkiem 2017 roku. Decyzja ta jest również potrzebna, aby w zgodzie z nią w 2017 roku zostało zmienione pozwolenie zintegrowane (w szczególności stanowiące zezwolenie na emisję). Pozwolenie to określi wielkość emisji zgodnie z harmonogramem, zatem o którym również przesądzi decyzja środowiskowa.

Na spotkaniu, marszałek Władysław Ortyl przedstawił prezesowi Kronospanu, Tomaszowi Jańczakowi „mapę drogową”, jako proponowane przez niego rozwiązanie dojścia do spełnienia wymogów konkluzji BAT – ustalonych decyzją Komisji Europejskiej. „Mapa drogowa”, oprócz określenia etapów dojścia do konkluzji BAT, dotyczy również zadań poszczególnych jednostek, czyli Kronospanu i organów administracji. Jednak realizacja założeń „mapy drogowej” będzie zależała od współpracy organów administracyjnych, jak i Kronospanu oraz organizacji społecznych.

- Pokazaliśmy dziś pewien wariant optymistyczny, który jest możliwy do zrealizowania w kategoriach czasu. Wszyscy uczestnicy tego spotkania nie wnosili do tego zastrzeżeń. Oceniali, że jest to droga postępowania realna, aczkolwiek wymaga od każdej ze stron dużego nakładu sił, solidności, terminowości, jednym słowem przyspieszenia – podkreślił marszałek Władysław Ortyl

- Myślę, że jest to plan do wykonania. Oczywiście procedura administracyjna potrafi trwać długo, ale mam nadzieję, że się skróci. Proces planowania technicznego jest bardzo skomplikowany, bo są to nietuzinkowe urządzenia i oczywiście są to zadania kosztujące kilkadziesiąt milionów złotych, więc jest potrzebne zabezpieczenie środków, ale jestem optymistą – zadeklarował prezes Kronospanu Tomasz Jańczak

 - Dziś doszliśmy do wniosku, że wspólne działanie przyniesie sukces. Głównym emitorem miasta Mielca i powiatu mieleckiego jest Kronospan i ta firma, jako pierwsza przystępuje do działania, żeby pokazać, że można zrobić coś więcej - starosta mielecki Zbigniew Tymuła

- Firma Kronospan będzie zobligowana do szeregu działań inwestycyjnych. Będzie musiała przeprowadzić naprawdę skomplikowany proces i tu pojawia się duża rola miasta Mielec, ponieważ tylko w wypadku inwestycji miasto w takim zakresie wydaje decyzje środowiskowe, co do konkretnego zakresu przeprowadzonych działań inwestycyjnych – powiedział prezydent Mielca, Daniel Kozdęba.

Należy zaznaczyć, że Kronospan stanowi bardzo istotne i widoczne źródło zanieczyszczeń powietrza, ale ograniczenie emisji tylko przez ten zakład nie rozwiąże problemów przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń pyłów PM10 i PM2,5. Do tego niezbędne są działania samorządów, w tym pozyskanie środków z RPO WP, co jest możliwe. Program ten przewiduje możliwość współfinansowania wymiany  zrodel ciepła rozbudowy sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacje budynków.
Na Podkarpaciu funkcjonują programy ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, które identyfikują źródła zanieczyszczeń, ich udział w stężeniach, jak i niezbędne działania doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami. W tym półroczu programy te będą podlegały zgodnie z ustawą aktualizacji.


- Województwo podkarpackie na tle kraju nie wypada może najgorzej, jakkolwiek zalicza się do regionów, gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Polska na tle innych krajów niestety nie jawi się jako oaza czystości, zalicza się do krajów gdzie występują najwyższe stężenia zanieczyszczeń jeżeli chodzi o PM10, PM2,5 i benzoapiren. Najbardziej zanieczyszczonym mikroregionem na Podkarpaciu jest obecnie obszar Jarosławia, poprawiła się sytuacja w Rzeszowie, nieznacznie poprawiła się w Mielcu, choć jeszcze niedostatecznie. Mielec jest takim średniakiem, jeśli chodzi o stan jakości powietrza. Niestety w rejonie Mielca poza lokalnymi źródłami przemysłowymi, zaznacza się również wpływ zanieczyszczeń i to napływających również spoza województwa. Podejrzewamy, że może to być chociażby elektrownia w Połańcu – mówi dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Andrzej Kulig


To już trzecie tego typu spotkanie zorganizowane z inicjatywy marszałka. Wcześniej Władysław Ortyl wspólnie z prezydentem, starostą i stroną społeczną analizowali możliwe kroki w celu przyspieszenia inwestycji w Kronospanie. 13 stycznia z kolei marszałek apelował do przedstawicieli mieleckich samorządów do wspólnego działania na rzecz obniżenia niskiej emisji i korzystania w tym celu ze środków europejskich a także do mobilizacji firmy Kronospan, by ta szybciej dokonała inwestycji, które znacznie ograniczą szkodliwą emisję zanieczyszczeń do powietrza. Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie na terenie firmy Kronospan.Daniel Kozik

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego