Otwórz/zamknij mapę strony

Samorządowcy, przedstawiciele gmin oraz przedsiębiorcy zarządzający instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych z województwa podkarpackiego spotkali się w dniach 22-24 lipca w Urzędzie Marszałkowskim, by rozmawiać na temat aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz planu inwestycyjnego. Spotkania dla wszystkich regionów gospodarki odpadami w województwie (łącznie było ich sześć) zorganizował samorząd województwa, mając na względzie transparentność opracowania WPGO. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowała wicemarszałek Maria Kurowska.

Zwracając się do zebranych wicemarszałek zwróciła uwagę, że w naszym województwie sukcesywnie zwiększa się ilość odbieranych odpadów, w tym odbieranych w sposób selektywny. Zaznaczyła też, że ponad 10% gmin z naszego województwa nie osiągnęło wymaganych poziomów w zakresie recyclingu papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i metalu oraz odpadów budowlanych
Zawarte w planie zapisy będą stanowić o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych w przyszłości. Już teraz w niektórych regionach mamy do czynienia z sytuacjami konfliktowymi. Jednak liczę, że te spotkania, związane z opracowywaniem WPGO oraz planu inwestycyjnego, pozwolą na podjęcie wspólnych działań, których efektem będzie stworzenie w naszym województwie modelowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - powiedziała wicemarszałek.
Uczestnicy spotkań przedstawili swoje uwagi i zgłosili wiele cennych wniosków, jak np. potrzeba weryfikacji mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, poszerzenia funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czy zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów komunalnych. Zgłosili  także propozycję  zmian regionów gospodarki odpadami.
Dotychczasowe prace w zakresie opracowywania projektu WPGO koncentrowały się na oszacowaniu ilości wytworzonych odpadów, zewidencjonowaniu ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych oraz określeniu sposobu ich zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania.  Przeanalizowano także ilość, rozmieszczenie oraz moce przerobowe instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz możliwości przyjmowania odpadów powstających z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przez składowiska. Niezmiernie istotnym dokumentem jest plan inwestycyjny, gdyż będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki pomocowe na zadania związane z gospodarką odpadami.
 
Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UWMP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego