Otwórz/zamknij mapę strony

Dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania w wielu przypadkach zależeć będzie od dobrze skonstruowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (z ang. SEAP)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który przedstawia wizję rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie strategicznych i szczegółowych celów, realizujących określoną wizję gminy. Powinny być one konkretne, mierzalne, realne, określone w czasie.

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (z ang. Sustainable Energy Action Plan) jest kluczowym dokumentem, który wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji w celu określenia priorytetowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez samorząd lokalny celu w zakresie redukcji emisji CO2. Ponadto definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi.

Gminy mogą liczyć na wsparcie doradcze przy ich tworzeniu dzięki projektowi „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Usługi doradcze związane z opracowaniem PGN/SEAP będą obejmowały m.in.:

           * przygotowanie zakresu PGN,

           * przygotowanie bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,

           * promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej

           * identyfikację projektów możliwych do wsparcia z funduszy UE.

Partnerem wiodącym projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powołał on już zespół ekspertów, którzy docelowo będą udzielać wsparcia w przygotowaniu i weryfikacji PGN. Opiniowanie i pomoc doradcza ma być świadczona w formie bezpłatnej zarówno PGN-ów opracowywanych w ramach projektu POiŚ jak i środków własnych gminy.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wymóg posiadania PGN dotyczy Priorytetów Inwestycyjnych 4c i 4e (III oś priorytetowa Czysta energia) oraz 4e (V oś priorytetowa Infrastruktura komunikacyjna) czyli projektów dotyczących m.in.:

        - termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

        - termomodernizacji budynków użyteczności mieszkaniowych

        - systemów oświetleniowych

        - wymiany lub modernizacji źródeł ciepła

        - rozwoju sieci ciepłowniczych

        - modernizacji lub zakupu taboru niskoemisyjnego

        - organizacji ruchu

Gminy zainteresowane wsparciem mogą kontaktować się z doradcami za pośrednictwem adresu:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do koordynatorów regionalnych.

Koordynatorem regionalnym w województwie podkarpackim jest Jerzy Janiec, tel. 696 015 639, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego