Otwórz/zamknij mapę strony

Jak przebiegają prace nad Programem Strategicznym „Błękitny San”, jakie projekty w ramach tego programu mają szanse być realizowane w pierwszej kolejności i jaki będą mieć wpływ na rozwój gmin leżących wzdłuż całego biegu Sanu? To najważniejsze tematy debaty z udziałem marszałka Władysława Ortyla i członka zarządu Lucjana Kuźniara, która odbyła się w Przemyślu.

Spotkanie otworzył prezydent Przemyśla Robert Choma, który witając gości zwrócił uwagę, iż program nie jest już sferą planów i różnorodnych życzeń, ale konkretnych działań. W debacie, którą poprowadził prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Adam Pęzioł jako pierwszy głos zabrał marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek przedstawił przebieg prac nad Programem „Błękitny San” oraz omówił główne cele i kluczowe kierunki rozwoju gmin położonych nad rzeką San. Zwrócił uwagę na konieczność realizacji tego programu ze względu na szczególny, unikatowy charakter tej części województwa. Zwrócił także uwagę, że program ten w sposób naturalny łączy się i uzupełnia z programem przygotowanym dla Bieszczad.

Są to tereny cenne zarówno kulturowo, jak i pod względem przyrodniczym, niestety dotyka je zjawisko depopulacji, które musimy zatrzymać lub nawet odwrócić ten niekorzystny trend. I właśnie wszystkie działania w ramach Programu Błękitny San mają służyć temu, aby ludzie nie wyjeżdżali z tych terenów, aby chcieli tu mieszkać i budować swoją przyszłość. Aby się tak należy w tej części województwa stworzyć odpowiednie, godne warunki życia  – mówił na spotkaniu marszałek Ortyl.

Marszałek podkreślił, że realizacja tego programu jest ważna nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale złożeniem Zarządu jest, aby program przyczynił się przede wszystkim do pobudzenia gospodarczego wschodniej części województwa, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości, w tym szczególnie poprzez rozwój różnych form turystyki.

Jako jedno z przedsięwzięć, które mają szanse być realizowane w ramach Programu „Błękitny San”, marszałek wskazał kompleksową regulację gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy czystości wody w rzece, zgodnie z wymaganiami UE. Pozwoliłoby to na rozwój społeczno-gospodarczy tej części województwa, w tym również turystyki związanej z rzeką San. Na koordynatora tego przedsięwzięcia marszałek zaproponował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie zachęcił samorządowców do aktywnego identyfikowania i zgłaszania propozycji innych, istotnych dla rozwoju projektów, które mogłyby być realizowane z korzyścią dla mieszkańców gmin uczestniczących w programie „Błękitny San”.

Następnie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówił szczegółowo możliwości finansowania projektu regulacji gospodarki wodno-ściekowej. Zwrócił też uwagę, że na tym obszarze należy zadbać o zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz retencję wodną. Podkreślił również też, że w jego opinii samorządy powinny zwrócić szczególną uwagę na realizację inwestycji, które przyczynią się do wykorzystania energii odnawialnej, zwłaszcza na rozwój energetyki wodnej.

Program Błękitny San stanowi wspólną inicjatywę samorządu województwa oraz gmin położonych nad Sanem. Przystąpiło do niego 48 samorządów. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców gmin Błękitnego Sanu poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług.

M. Konopka/L. Żarowska
Fot. R. Porada

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego