Otwórz/zamknij mapę strony

150312-mkurowskaSamorządowcy z Podkarpacia spotkali się w urzędzie marszałkowskim na seminarium dotyczącym funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych. W debacie wzięła udział wicemarszałek Maria Kurowska.

Organizatorem seminarium był urząd marszałkowski. Głównym założeniem spotkania było wdrożenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W szczególności dotyczyło to zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych czy też odpadów zbieranych selektywnie, które winny zostać poddane recyklingowi.

Samorząd województwa - oprócz wicemarszałek Marii Kurowskiej - reprezentował także Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

- Nie należy zapominać iż gospodarka odpadami komunalnymi opiera się o regiony gospodarki odpadami, które zostały określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a także o instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze służące zagospodarowaniu tych odpadów. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż Zarząd Województwa przystępuje do opracowania aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, którego załącznikiem będzie plan inwestycyjny, niezbędny do uruchomienia dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych na inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych – zaznaczyła wicemarszałek Maria Kurowska.

W dalszej części seminarium przedstawiono zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania WPGO. Z uwagi na trwający okres sprawozdawczy omówione zostały także podstawowe zasady wypełniania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy.

Ponadto przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie spełniania przez gminy oraz podmioty zajmujące się odbieraniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi przybliżył wnioski z przeprowadzonych kontroli dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych.

Seminarium jest już kolejnym spotkaniem organizowanym przez samorząd województwa, na którym omawiane są skutki wdrożenia nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ze względu na podejmowaną tematykę cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ok. 150 przedstawicieli samorządów gminnych z terenu województwa podkarpackiego, 20 przedstawicieli samorządów powiatowych oraz przedstawiciele podmiotów gospodarujących odpadami komunalne.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego