140328 -elektorciepłowniaWicemarszałek Lucjan Kuźniar uczestniczył w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w Elektrociepłowni Rzeszów. Nowa inwestycja zapewni rezerwy mocy cieplnej na potrzeby inwestycyjne miasta Rzeszowa, a zwiększona sprzedaż energii elektrycznej pozwoli na utrzymanie na zbliżonym do aktualnego poziomie ceny ciepła dla regionalnych odbiorców.

Nowy obiekt będzie źródłem kogeneracyjnym zasilanym gazem ziemnym i pozwoli produkować jednocześnie energię cieplną i elektryczną w oparciu o silniki spalinowe tłokowe. Dzięki temu poprzez ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem, znacznie spadnie emisja dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery. Nowy obiekt przemysłowy na mapie miasta zwiększy także bezpieczeństwo energetyczne i wzmocni pozycję firmy wśród przedsiębiorstw z branży.

Wicemarszałek Lucjan Kuźniar podkreślił w czasie uroczystości, że stabilny – w długim horyzoncie czasowym – rozwój naszego państwa i jego poszczególnych regionów nie będzie możliwy bez stworzenia skutecznych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju. Istotnym elementem takiego rozwoju jest zaś konsekwentna realizacja długofalowej polityki energetycznej, bez której konkurencyjność gospodarki, a nade wszystko jej efektywność energetyczna i odpowiedzialne ukierunkowanie na potrzebę ochrony środowiska, będą trudne do osiągnięcia – powiedział wicemarszałek Lucjan Kuźniar. Wicemarszałek zaznaczył również, że szansą na poprawę bilansu energetycznego województwa podkarpackiego jest rozwój produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii.

 

Jerzy Klisowski

Kancelaria Zarządu