140214-psstW Centrum Obszarów Promocji Natura 2000 w Budach Głogowskich odbyła się Konferencja Regionalna Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. W I części posiedzenia jej uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami Kontroli NIK-u w zakresie ochrony środowiska. Gośćmi samorządowców byli Józef Górny – dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz Wiesław Motyka – dyrektor delegatury NIK w Rzeszowie.

W drugiej części wciąż dominował tematy ekologiczne. Rozmawiano o przydomowych oczyszczalniach ścieków jako rozwiązaniu gospodarki wodno-ściekowej dla zabudowy rozproszonej i jako alternatywie dla kanalizacji. Gośćmi tej części obrad byli Jerzy Kwieciński – prezes fundacji Europejskie Centrum Kultury oraz Michał Gawroński z konsorcjum AR-EKO.

Wcześniej obradował zarząd Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Jego członkowie postanowili odwołać Kazimierza Rokitę z funkcji dyrektora stowarzyszenia. Przez najbliższe trzy miesiące funkcję tę pełnić będzie pani Magdalena Kłak. 

 

 

Tomasz Leyko
Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
fot. Michał Mielniczuk