Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r - Akademia Małych Zdobywców. Oferty należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r.

Ważne!

Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia br. Zarząd Województwa podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert. Zmiana dotyczy pkt. I.2, gdzie omyłkowo określono termin realizacji zajęć w ramach Programu. Prawidłowy termin realizacji zajęć w ramach Programu: od marca do czerwca 2022.

W związku z określonym w ogłoszeniu terminem naboru ofert, zmiana uchwały nie powoduje konieczności wydłużenia terminu naboru ofert (zachowany zostanie 21 dniowy termin naboru).

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 351/6989/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania: