Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackieWojewództwo Podkarpackie było jednym z pięciu województw realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. To największa inwestycja teleinformatyczna w Europie finansowana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu dla 90 proc. mieszkańców Polski Wschodniej i 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w regionach, Internet nie jest już luksusem a codziennością.

PSIP

22 kwietnia 2015 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

sspwZarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne dotyczące oferty ramowej dla Operatorów „ostatniej mili” dla projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

logo pcrsChcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą Latarników Polski Cyfrowej oraz programem Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS).