Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Społeczeństwo Informacyjne

System Informacji Przestrzennej

Michał Mielniczuk

191108 umowaWicemarszałek Piotr Pilch oraz członek zarządu Stanisław Kruczek podpisali umowę na powstanie Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP). To projekt, który pozwoli świadczyć e-usługi w zakresie szeroko rozumianej geodezji. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020.

Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu. Wykonawcą jest konsorcjum dwóch firm – Integrated Solutions i Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP).

-  Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną. To niezwykle ważny projekt, stwarzający wielorakie możliwości – wyjaśnia wicemarszałek Piotr Pilch.

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczna pozwoli świadczyć usługi pomiędzy administracją, administracją a biznesem a także mieszkańcami regionu, za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet.

- To bardzo ważny projekt dla całego województwa. Trudny w realizacji, chociażby z racji dużej liczby podmiotów biorących w nim udział oraz ze względów technicznych, ale wierzę, że szybko i sprawnie uda nam się go zrealizować – mówił podczas podpisania umowy członek zarządu Stanisław Kruczek.

- Dzięki temu projektowi powiaty z całego województwa będą mieć na takim samym poziomie e-usługi, z których będą mogli korzystać przede wszystkim geodeci, notariusze. To właśnie te grupy zawodowe, które pracują w oparciu o mapy na nim najbardziej skorzystają, a zwykli mieszkańcy raczej pośrednio, bo nie będą np. musieli chodzić po urzędach, aby otrzymać np. wyrys mapy. Obsługa będzie po prostu szybsza, sprawniejsza – wyjaśnia Sławomir Hemerling-Kowalczyk z GIAP.

W ramach projektu powiaty otrzymają sprzęt serwerowy pozwalający świadczyć e-usługi.

- Każdy z beneficjentów tego projektu otrzyma infrastrukturę sprzętową, która pozwoli działać temu systemowi i na poziomie powiatów i na poziomie centralnej platformy województwa, która będzie udostępniała wszystkie dane – tłumaczy Adam Szulc z Integrated Solutions.

- E-usługi dotyczące geodezji pozwolą naszemu województwu wejść na inny poziom, staniemy się bardziej atrakcyjni dla inwestorów – dodaje Sławomir Cynkar, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k).

Podpisana 8 listopada umowa jest jednym z elementów projektu PSIP, który realizowany jest już od kilkunastu miesięcy. W ramach tego przedsięwzięcia została już wykonana ortofotomapa o dużej rozdzielczości, która wykorzystywana jest przy tworzeniu baz  EGiB i BDOT. Mapa powstała na bazie ponad 100 tysięcy zdjęć lotniczych z ternu całego województwa.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie. Wartość projektu wynosi łącznie ponad 187 mln złotych, z czego część prawie 26, 5 mln zł pochodzi z budżetu województwa podkarpackiego, a dofinansowanie z EFRR wynosi ponad 22 mln zł. Wartość kontraktu z konsorcjum firm Integrated Solutions i GIAP.

Monika Konopka

fot. Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP